Navigácia

Obec Vlkovce

VLKOVCE

1268 - prvá písomná zmienka o obci v historických listinách

1317 - obec bola pridelená do spoločnosti spišských sasov a stala sa poddanskou obcou

1540 - obec bola pridelená do zálohy mesta Levoča

1646 - písomne zaznamenaný počet obyvateľov (40 obyvateľov, 10 domov)

1655 - zmienka o vyhorení obce

1828 - obec bola odkúpená zemepánom Jurajom Griegerom od mesta Levoča v  obci bolo 37 obyvateľov a 14 domov

 

Škola

 

 

Naša škola leží  v západnej časti medzi vrchmi Levočského pohoria  vo  výške  837m n. m., s vrchmi  Hrádok 911 m n. m. a Brezová  948 m n.m.,  vzdialená 17 km od mesta Kežmarok. Prvá písomná  zmienka  obce siaha do  r.1268.

História ZŠ s MŠ sa začala písať 1.9.1973, kedy sa v novopostavenej budove školy slávnostne začal prvý školský rok.

Dňa 1.júla 2002 sa dovtedy samostatná organizačná ZŠ so ŠKD a MŠ so ŠJ stali súčasťou samostatnej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou pod názvom Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70.

V oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami prenesených a originálnych kompetencií sa nám podarilo zlepšiť celkový technický stav interiéru budovy. 

Vízia školy

Vízia školy

 

         ZŠ s MŠ Vlkovce ako funkčné, efektívne, hospodárne a kvalitné školské zariadenie, vystihujúce potreby detí a žiakov, ich rodičov, obyvateľov obce a špecifík regiónu.

 

Koncepcia__rozvoja_skoly_2013.2018.docx.

 

Vitajte na stránke ZŠ s MŠ

Drahí návštevnívi,

na tejto stránke nájdete  rozvrhy, aktuálne správy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná a nápomocná.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70
    Vlkovce 70
  • +421 524590115

Fotogaléria